Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van De Waterlandse Weiden (https://www.dewaterlandseweiden.nl).
Het feit dat u gebruik maakt van de website van De Waterlandse Weiden betekent dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden voor de website van De Waterlandse Weiden.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van De Waterlandse Weiden berusten bij De Waterlandse Weiden. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van De Waterlandse Weiden is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.
Schriftelijke aanvragen stuurt u aan De Waterlandse Weiden, info@dewaterlandseweiden.nl.

Privacyverklaring

[Opstellen privacyverklaring met Veilig internetten @ https://veiliginternetten.nl/privacyverklaring]

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van De Waterlandse Weiden geeft De Waterlandse Weiden geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van De Waterlandse Weiden.
De Waterlandse Weiden kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van De Waterlandse Weiden, de onmogelijkheid de website van De Waterlandse Weiden te gebruiken, uit de levering van diensten door De Waterlandse Weiden of het gebrek aan levering van diensten door De Waterlandse Weiden.

Wijzigingen

De inhoud van de website van De Waterlandse Weiden wordt regelmatig bijgewerkt. De Waterlandse Weiden behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van De Waterlandse Weiden te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 21 februari 2020.