De organisatie

DE ORGANISATIE
Stichting Waterlandse Weiden

Bestuursleden
Dhr. Mr. A.R.G.C. Geene – voorzitter
Mw. E. Labas – penningmeester
Dhr. Y. van Berkel – secretaris

Raad van Advies
Dhr. Ir. A.J.M. Wouters
Dhr. H. Scheffers (R. A.)

Vestigings- en postadres:
Voorstraat 12
3931 HD Woudenberg

Kemphaan

Zomertalingen