De organisatie

Stichting Waterlandse Weiden
Fiscaal nummer: 73981761

Bestuursleden
Dhr. Ir. A.J.M. Wouters – secretaris
Dhr. Mr. A.R.G.C. Geene – voorzitter
Dhr. H. Scheffers (R. A.) – penningmeester

Vestigings- en postadres:
Voorstraat 12
3931 HD Woudenberg

Kemphaan
Zomertalingen